แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ป่วยที่รับเข้าตึกผู้ป่วยใน ณ ปัจจุบัน

#วันที่รับเข้าชื่อ - สกุลจำนวนวัน(นอน)
12018-09-22นางปัน ใจยะทิ0
22018-09-22นายผัด ปินใจ0
32018-09-21นายนวล วันมาลา1
42018-09-21ด.ช.ณธีพัฒน์ ธารินรัตนพัฒน์1
52018-09-21นางสุนา เขื่อนสอน1
62018-09-21นายเจริญ พรหมมินทร์1
72018-09-21นางเอ้ย อุ่นอ้าย1
82018-09-21นางบัวคำ ยะวัน1
92018-09-21นายกองคำ อินไผ่0
102018-09-21น.ส.จารุภรณ์ ธรรมสอน2
112018-09-20ด.ช.ณัฐพล คำลี2
122018-09-19นางจันทร์คำ วระศรี3
132018-09-19นางพิม ทิศเมืองหวาย3
142018-09-16นางเพ็ญพิชชา อินกันยา6