แสดง 1 ถึง 20 จาก 39 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ป่วยที่รับเข้าตึกผู้ป่วยใน ณ ปัจจุบัน

#วันที่รับเข้าชื่อ - สกุลจำนวนวัน(นอน)
12018-11-14ด.ช.มนัสวี สมวงค์0
22018-11-14นางบุญเทียม สมวงค์0
32018-11-14นางป๋า หมุดสอน0
42018-11-14นายวีรชัย ฟูเตพ1
52018-11-14นายเรวัฒน์ หน้าผ่อง0
62018-11-14นายถาวร โนนันธิ0
72018-11-14นายคำสุข ดีวอ0
82018-11-14น.ส.จารุภรณ์ ธรรมสอน0
92018-11-14น.ส.บุญจันทร์ เมืองชัย0
102018-11-14นายคำ ก๋ายะ0
112018-11-14นายปรีชา ขัดเชียงแสน0
122018-11-14นางศรีวรรณ์ แสงแก้ว0
132018-11-14น.ส.วรวรรณ เมทา0
142018-11-14นายสม แสนพะเยาว์0
152018-11-13นางปิน เทพแก้ว1
162018-11-13นางเบอะ ศรีจันทร์1
172018-11-13น.ส.แก้ว เกตุเปียง1
182018-11-13นายสุพรรณ วรรณโภคา1
192018-11-13ด.ญ.ธัญญลักษณ์ ฟูตุ้ย1
202018-11-13นางจันทร์คำ วระศรี1