แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ป่วยที่รับเข้าตึกผู้ป่วยใน ณ ปัจจุบัน

#วันที่รับเข้าชื่อ - สกุลจำนวนวัน(นอน)
12019-08-24ด.ช.บุญฤทธิ์ ยะหัวฝาย0
22019-08-24ด.ช.คณิน คำอ้าย0
32019-08-23น.ส.รัตนาภรณ์ สมวงค์0
42019-08-23นายสายันต์ กล้ากระโทก0
52019-08-23นางหวัน เทพก๋อง1
62019-08-23นางมา หน่อใหม่0
72019-08-23นายกีรติกร ก้อนแหวน1
82019-08-23นางศรีนวล เสร็จเปียง1
92019-08-22ด.ญ.กนกนิภา อุปกาละ1
102019-08-22นายขวย แสงคำลือ1
112019-08-22น.ส.จารุภรณ์ ธรรมสอน1
122019-08-22นางไข การิยา2
132019-08-22นางแก้ว เปี้ยมะโน1
142019-08-22นางก๋อง เทพเสาร์1
152019-08-22นายสมศักดิ์ แซ่ตัน2
162019-08-21นายนรินทร์ สารอินทร์2
172019-08-20นายเร็ว ใจใหม่3
182019-08-20น.ส.สวย อุ่นใจ3
192019-08-19ด.ญ.นงนภัส เป็งกันทา2