แสดง 1 ถึง 20 จาก 23 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ป่วยที่รับเข้าตึกผู้ป่วยใน ณ ปัจจุบัน

#วันที่รับเข้าชื่อ - สกุลจำนวนวัน(นอน)
12020-02-19น.ส.วรัญญา ฟูเตฟ0
22020-02-18นายคำ แก้วลังกา1
32020-02-18น.ส.พิมปภา อินทร์วัน1
42020-02-18นางพันระณี เรียนอ้าย1
52020-02-18นางน้อย หน่อใหม่1
62020-02-18นายลิขิต เชียงพันธ์1
72020-02-18นายดวง นวลอ้าย1
82020-02-17นายบุญจันทร์ ใจคำวัง2
92020-02-17นางจิ๋น ไชยเมืองชื่น2
102020-02-17นางคำน้อย ใจจะนะ2
112020-02-17ด.ญ.นงนภัส เป็งกันทา0
122020-02-17นายสง่า หน่อใหม่2
132020-02-16นางปัน ป๋าเมืองมูล3
142020-02-16นายสุเทพ สีแจ่ม3
152020-02-16นายสมพร แก้วยศ3
162020-02-15นางศรีแก้ว ถาน้อย4
172020-02-15นางเต่า สมวงค์4
182020-02-14นายสุขคำ ใหม่ทำ5
192020-02-14น.ส.อรทัย ศรีจันทร์5
202020-02-11นายธนัญชน ใจคำฟู8