แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ป่วยที่รับเข้าตึกผู้ป่วยใน ณ ปัจจุบัน

#วันที่รับเข้าชื่อ - สกุลจำนวนวัน(นอน)
12018-03-24ด.ช.อถิเทพ เทพวงค์0
22018-03-24นายเสาร์ ปาเมืองมูล0
32018-03-24นางเหรียญ หล้าจอมใจ0
42018-03-24นายสนั่น ปุกประนันท์0
52018-03-24นายวิเชียร ถาแก้ว1
62018-03-23ด.ช.นภสินธุ์ ปวนคำ1
72018-03-23นายวีละ จันทร์ย้อน1
82018-03-23นางเอ้ย จันโน1
92018-03-23นางจันทร์ฟอง ขัดกันทา1
102018-03-23นางพรชนก อุดสร้อย2
112018-03-23นางคำ ใจช้อน2
122018-03-22นายแก้ว ทาคำวัง2
132018-03-22นางลา สมวงค์3
142018-03-21นายดวงแก้ว เมทา3
152018-03-21นายบุญส่ง จันทร์ตา4
162018-03-19นางศรีรอ สดสุภา5
172018-03-19นางพันเพ็ญ เชียงแขก6
182018-03-16นายไชยเดช ดวงสุภา8