แสดง 1 ถึง 20 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ป่วยที่รับเข้าตึกผู้ป่วยใน ณ ปัจจุบัน

#วันที่รับเข้าชื่อ - สกุลจำนวนวัน(นอน)
12019-01-17ด.ช.วรรณทิศ จินะกะ0
22019-01-17นายคำ แก้วลังกา0
32019-01-17นายน้อย ศรีจันทร์0
42019-01-17นายภัทรพล เมทา0
52019-01-17ด.ญ.วรัญญา อินวัน1
62019-01-16นางคำไหม ปงคำ1
72019-01-16นางจันทร์ทิพย์ ขัดผาบ1
82019-01-16นางเลิศ สารอินทร์1
92019-01-16นางสา เขื่อนสอน1
102019-01-16นางแก้ว ขัติยะ1
112019-01-16นางชุม ชัยวันดี1
122019-01-15นายธวัช ก้อนแหวน2
132019-01-15นายศรีทา ใจแก้วมา3
142019-01-14น.ส.ศิรินทร อุดทาคำ3
152019-01-14นายอิ่นคำ อุดทาคำ3
162019-01-14นายจันทร์ดี ติ๊บดี3
172019-01-14ด.ญ.นงนภัส เป็งกันทา0
182019-01-14นายปี๋ ขัดผาบ2
192019-01-12นายจรัส วงค์น่าน5
202019-01-11น.ส.จารุภรณ์ ธรรมสอน6