แสดง 1 ถึง 20 จาก 23 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ป่วยที่รับเข้าตึกผู้ป่วยใน ณ ปัจจุบัน

#วันที่รับเข้าชื่อ - สกุลจำนวนวัน(นอน)
12018-07-23นายแก้ว ทาคำวัง0
22018-07-23ด.ญ.นภามาศ จันทร์ปัญญา1
32018-07-23นางคำแปง หล้ายอด1
42018-07-23ด.ญ.นันทิชา นวลแก้ว0
52018-07-23นายแย้ม จอมแก้ว0
62018-07-23ด.ญ.นงนภัส เป็งกันทา0
72018-07-23นางน้อย เทพเสาร์0
82018-07-23นายปัน ปาเมืองมูล0
92018-07-22นางมูล ปุ๊ดจินะ1
102018-07-22นายสนั่น จันทร์กาวี1
112018-07-22นายวีรวัฒน์ ปวงคำ1
122018-07-21นางจันทร์แก้ว ยะหัวฝาย2
132018-07-21น.ส.สังวาลย์ ดวงสุภา2
142018-07-20นางนำ นวลสาแล3
152018-07-20นางนา ไชยวุฒิ4
162018-07-19นางเรือนคำ วงค์มา4
172018-07-19นางจันทร์ติ๊บ นวลสม4
182018-07-19นายเรือน ถาแก้ว4
192018-07-18นายสมพร บุญสูง5
202018-07-17น.ส.จารุภรณ์ ธรรมสอน6