แสดง 1 ถึง 20 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ป่วยที่รับเข้าตึกผู้ป่วยใน ณ ปัจจุบัน

#วันที่รับเข้าชื่อ - สกุลจำนวนวัน(นอน)
12018-05-25นางนา ไชยวุฒิ0
22018-05-25นายสุคำ เป็งกันทา1
32018-05-25ด.ช.อธิยุต จินะ1
42018-05-24ด.ญ.ธนิดา หล่าอุดม0
52018-05-24ด.ช.ระพีพัฒน์ พลหงษ์1
62018-05-24นายมูล อายะชู0
72018-05-24ด.ญ.กนกวรรณ เตือนกิจ1
82018-05-24นายดวงจันทร์ ยศอิ1
92018-05-24นายกิตติศักดิ์ ถาแก้ว1
102018-05-24น.ส.อารีย์ ใจอ้าย1
112018-05-24นายดวง ใจคำฟู1
122018-05-24ส.ท.ชุมพล นาสี1
132018-05-24นายแก้ว ทาคำวัง1
142018-05-24นายเสรี แก้วลังกา1
152018-05-24นายจู ถาน้อย1
162018-05-24ด.ญ.จุฑาทิพย์ ใจหมั่น2
172018-05-24นายมงคล กาคำ1
182018-05-23นายคำ ไชยเมืองชื่น2
192018-05-23น.ส.วลัยพร ถาแก้ว2
202018-05-23นายปฐมชัย ใหม่กันทะ2