ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรายงาน HOSxP-Report โรงพยาบาลเสริมงาม

จำนวนผู้รับบริการผู้ป่วยนอก
ประจำวันที่ 22-09-2017        145 ราย
ประจำเดือน 09-2017       2218 ราย
จำนวนผู้รับบริการห้องฉุกเฉิน
ประจำวันที่ 22-09-2017        76 ราย
ประจำเดือน 09-2017       1695 ราย
จำนวนผู้ป่วยในที่ Admit
ประจำวันที่ 22-09-2017        7 ราย
ประจำเดือน 09-2017       182 ราย
จำนวนผู้รับบริการทัตกรรม
ประจำวันที่ 22-09-2017        17 ราย
ประจำเดือน 09-2017       412 ราย
จำนวนผู้รับบริการ PCU
ประจำวันที่ 22-09-2017       17 ราย
ประจำเดือน 09-2017       535 ราย
จำนวนผู้รับบริการ NCD
ประจำวันที่ 22-09-2017       42 ราย
ประจำเดือน 09-2017       719 ราย
จำนวนผู้รับบริการ ANC
ประจำวันที่ 22-09-2017        1 ราย
ประจำเดือน 09-2017       73 ราย
จำนวนผู้รับบริการกายภาพบำบัด
ประจำวันที่ 22-09-2017        0 ราย
ประจำเดือน 09-2017       305 ราย
จำนวนผู้รับบริการแพทย์แผนไทย
ประจำวันที่ 22-09-2017        1 ราย
ประจำเดือน 09-2017       80 ราย
จำนวนผู้รับบริการ คลินิกพิเศษ
ประจำวันที่ 22-09-2017        12 ราย
ประจำเดือน 09-2017       349 ราย
ข้อมูลการส่งต่อ
ประจำวันที่ 22-09-2017        17 ราย
ประจำเดือน 09-2017        341 ราย
จำนวนผู้รับบริการประจำวัน
ประจำเดือน 2017-09-22
   290 คน      290 ครั้ง

10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ประจำเดือน 09-2017

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
I10 Essential (primary) hypertension 387
E119 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 218
J00 Acute nasopharyngitis [common cold] ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ 192
K051 Gingivitis and periodontal diseases 142
K30 Dyspepsia 133
J029 Acute pharyngitis 111
J449 Other chronic obstructive pulmonary disease 109
R42 Dizziness and giddiness 84
B24 Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease 82
M6265 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 69

10 อันดับโรค ผู้ป่วยใน ประจำเดือน 09-2017

รหัสโรค รายละเอียดโรค จำนวน
J441 Chronic obstructive pulmonary disease with acute exacer 11
A099 Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 8
R509 Fever, unspecified 7
D561 Beta thalassaemia 6
J440 Chronic obstructive pulmonary disease with acute lower 5
K291 Other acute gastritis 4
S060 Concussion 4
D649 Anaemia, unspecified 4
K30 Dyspepsia 3
E110 NIDM With coma 3

จำนวนผู้ป่วย Refer ระดับความฉุกเฉิน ประจำเดือน 09-2017